Home

Belangrijke documenten!

Deze pagina bevat alle formulieren die je als Stagair nodig hebt om je stageperiode vast te leggen. Denk aan een urenregistratieformulier of evaluatieformulier.

Kerntaken & Werkprocessen

In dit formulier staan alle kerntaken en werkprocessen die je moet hebben doorlopen na alle stageperioden.

Huisregels

Leg samen met je praktijkopleider via dit formulier vast wat de huisregels zijn. Hierin wordt vastgelegd wat je werktijden en vrijdagen zijn. Hier worden ook afspraken gemaakt over het gebruik van je mobiel tijdens werk etc.

Urenverantwoording

Tijdens je stage leg je vast hoeveel uren je hebt gewerkt. Registreren van je uren is van belang voor je studievoortgang. Je gemaakte uren moeten verantwoord worden wil je uiteindelijk je diploma krijgen. Op dit formulier kun je je uren handig bijhouden. Laat ze elke week aftekenen door je praktijkopleider.

Tussentijdse evaluatie

Dit formulier heb je alleen nodig als je in leerjaar 3 of 4 zit. Halverwege je stage – dus na 10 weken – plan je een afspraak in met je praktijkopleider en ga je het gesprek aan over hoe je functioneert.
Hij beoordeeld je functioneren op basis van o-v-g of 0-10, daar is je praktijkopleider vrij in.

Eind evaluatie

Aan het einde van elke stage is er een evaluatiemoment tussen jou en je praktijkopleider. Jij plant eeen moment samen met je praktijkopleider in om te beoordelen hoe je gefunctioneerd hebt.
Hij beoordeeld je functioneren op basis van o-v-g of 0-10, daar is je praktijkopleider vrij in.

Extra informatie voor examenkandidaten op stage!

Aan het einde van elke stage is er een evaluatiemoment tussen jou en je praktijkopleider. Jij plant een moment samen met je praktijkopleider in om te beoordelen hoe je gefunctioneerd hebt.
Hij beoordeeld je functioneren op basis van o-v-g of 0-10, daar is je praktijkopleider vrij in.

Let op: je stageverslag dient eerder ingeleverd te worden dan dat je stage duurt digitaal en op print/druk. Meestal een week of drie voor het einde van je stage (deadline datum volgt). Het examenbureau heeft deze input nodig om je diploma op tijd te kunnen verwerken. Daarnaast moet je op school een handtekening komen zetten om je overgangs te bevestigen.