Home

Informatie voor bedrijven

Werken met nieuw talent

Op deze  BPV pagina vindt u informatie over onze visie, de voorwaarden voor de inrichting en begeleiding van de BPV, aangevuld met de praktijkovereenkomst en beoordelingscriteria. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan vernemen wij dit graag.

VISTA college, de opleiding Mediavormgeving en het leerbedrijf

De opleiding Mediavormgeving mbo niveau 4 (uitstroomprofiel grafische vormgeving) is een vierjarige voltijds beroepsopleidende leerweg (BOL). Om een praktijkgerichte opleiding neer te zetten zoekt VISTA college een intensieve samenwerking met het bedrijfsleven. De inrichting van de BPV geeft hier blijk van. Het bedrijf is maatgevend en bepalend. De stageopdracht is open en door het bedrijf vrij invulbaar.

De opleiding gaat uit van een gestructureerde ontwikkeling van de student. In het eerste jaar worden basale theorie en softwarebeheersing voorop gesteld. Deze worden getraind in strak gestelde opdrachten. De verdere jaren kenmerken zich door IPOs (integrale praktijk opdrachten). Deze opdrachten bereiden de student voor op een professioneel functioneren tijdens de BPV in de latere leerjaren. Ook wordt dan aandacht besteed aan ondernemers­vaardigheden. Daarnaast wordt les gegeven in Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap.

De opleiding Mediavormgeving wil in toenemende mate de opleiding afstemmen op het bedrijfsleven. Behoeften en opmerkingen naar aanleiding van bevindingen in de BPV-periode zullen zeker hun weerslag vinden in de opleiding.

Doel van de totale BPV

Tijdens de BPV-periode worden de geleerde kennis en vaardigheden in praktijk gebracht in een realistische werkomgeving. Hierbij kan de student leren omgaan met bepaalde taken, het samenwerken met andere professionals of juist zelfstandig werken onder bepaalde tijdsdruk. De begeleiding in en door het bedrijf richt zich op:

  • Stimuleren van vakmanschap
  • Aanbieden van werkzaamheden die de student in staat stellen om competenties te ontwikkelen
  • Kennismaken met de beroepscultuur
  • Kweken van verantwoordelijkheden

Volgens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs mag de beroepspraktijkvorming alleen plaatsvinden in erkende leerbedrijven. Bij de opleiding Mediavormgeving vindt de erkenning plaats door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB, met als crebo 25201, Mediavormgeving). Als u nog niet bent erkend, kunt u hiervoor (tijdig) contact op te nemen met Michael Siedler.

Werkzaamheden student

Afspraken over de BPV worden in overleg tussen u en de student gemaakt. Daarin bent u leidend. De BPV-begeleider kan indien gewenst hierbij een rol spelen.

Opbouw van BPV

De opleiding kent jaarlijkse BPV-periodes, te beginnen in het tweede jaar. Dit gedurende 10 weken, vijf dagen per week. In het derde en vierde jaar zijn blokstages van elk een half jaar (20 weken) voorzien. Studenten studeren af op het BPV-bedrijf.

Schoolvakanties lopen door in de BPV periode! Dit houdt in dat de stagiair de schoolvakanties vrij is van stage. In onderling overleg tussen BPV-bedrijf en stagiair kan de periode van vakantie veranderd worden, maar niet de duur.

Begeleiding

De BPV-begeleider van het VISTA college bezoekt de student tijdens de BPV minimaal een keer en er wordt ook telefonisch contact opgenomen met u. Natuurlijk kunt u op ieder moment contact opnemen m.b.t. het functioneren van de student en de uitvoering van werkzaamheden. Indien gewenst worden er extra bezoeken afgelegd door de BPV-begeleider.

De student houdt op een urenverantwoording bij hoeveel dagdelen hij/zij aanwezig is geweest en reikt u deze ter ondertekening aan. Uiteindelijk levert hij/zij de lijst in bij de BPV-begeleider.

Terugkomdagen

De student wordt bij blokstages maximaal twee keer op school verwacht voor terugkomdagen om ervaringen uit te wisselen met medestudenten en de voortgang met de BPV-begeleider te bespreken. Van het leerbedrijf wordt verwacht dat de student op deze dagen vrijgesteld wordt van werkzaamheden om op school aanwezig te kunnen zijn. U kunt de data hier terugvinden.