Home

Informatie voor de student

Een stap in de grote wereld

Het is zover, je gaat stage lopen bij een van onze leerwerkbedrijven. Je maakt kennis met het bedrijfsleven. Je deelt je stage-ervaringen met je medestudenten. Je bent goed voorbereid op de praktijk. Je kent de programma’s, je kunt plannen, je weet welke stappen je moet doorlopen om een goed project te kunnen draaien. Maar er zijn ook nog zaken waar je nieuwsgierig naar bent. Houd hier rekening mee bij de keuze van je stageplaats.

Wat ga je doen?

De stage opdracht is eenvoudig. Je doet wat het bedrijf van je vraagt. Het bedrijf zal in het begin terughoudend zijn in wat ze je toevertrouwen. Je eerste opdracht zal klein en simpel zijn om uit te testen wat je wel en niet kunt. Afhankelijk van de mogelijkheden van het bedrijf en van jouw instelling en vakmanschap kunnen opdrachten uitdagender worden.

Tijdens de BPV-periode houdt je BPV-begeleider contact met het BPV-bedrijf en komt langs om te kijken hoe het gaat. Verder wordt van je verwacht dat je een stageverslag maakt. Daarover later meer.

Reken niet op een vergoeding voor je werkzaamheden. Indien je ver moet reizen kun je met het BPV-bedrijf overleggen of een reiskosten­vergoeding mogelijk is en wat de hoogte hiervan is. De provincie voorziet ook in een reiskosten­regeling. Mogelijk kom je daarvoor in aanmerking. Kijk op Limburg.nl of bel de servicedesk.

Waar kun je terecht?

Ieder bedrijf is verschillend. Niet ieder bedrijf past bij jou en jij past niet in ieder bedrijf. Voor een zinnige match is het belangrijk dat je jezelf goed oriënteert op mogelijke leerbedrijven. Let hierbij op het aantal personeelsleden, klantenportfolio, uitstraling, specialisme, alles wat voor jou belangrijk is. Je BPV-begeleider heeft een lijst van leerbedrijven. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een optimaal BPV-adres. Kijk dus goed rond naar bedrijven en zelfstandige onder­nemers die werk verrichten dat jou aanspreekt en waar jij denkt iets te kunnen leren.

Voor je contact opneemt met welk bedrijf dan ook, overleg je met je mentor en/of BPV-coödinator. We willen niet dat teveel studenten hetzelfde bedrijf benaderen. Pas na akkoord van de BPV-coördinator mag je solliciteren.

Je favoriete bedrijf is (nog) niet erkend…
Een bedrijf dat op stagemarkt.nl staat hoeft nog niet erkent te zijn voor onze opleiding. Let op dat er Mediavormgeving Niv 4 (crebonummer 25201) bij het bedrijf staat.
Zodra je een bedrijf hebt gevonden dat toch geen erkenning (25201) heeft, ga je eerst informeren of ze interesse hebben in jouw als  stagiair. Zodra ze interesse hebben kunnen we samen de erkenning aanvragen. Dit duurt ongeveer 1 maand! Geef dit door aan je BPV-coördinator. Pas na erkenning kan de POK aangevraagd worden en ben je verzekerd van een stageplaats.

In het kort!

1. Je zoekt een bedrijf dat bij je past

2. Check of het bedrijf accreditatie 25201 heeft op stagemarkt.nl. Nee? geef dit dan door aan de coördinator. Ja? ga naar punt 3

3. Vóór je solliciteert geef je dit door aan de stage-coördinator. Hij geeft een go of no go! Daarna mag je pas solliciteren!

1. Je geeft per mail door dat je bent aangenomen, je POK wordt dan door de coördinator geregeld

2. Zodra je de POK thuis hebt ontvangen, laat je deze in drievoud tekenen door het bedrijf, jezelf (en je ouders als je jonger dan 18 bent). De derde handtekening volgt vanuit VISTA College

3. Hierna mag je de hele set bij de coördinator inleveren, hij draagt zorg voor de juiste afwikkeling van de formulieren.

4. Je krijgt een getekende versie thuis teruggestuurd, het bedrijf ontvangt ook een exemplaar.

5. Pas bij een getekende POK loop je officieel stage en ben je verzekerd!

1. Je bepaald je ontwikkelingsplan (POP), m.a.w. ‘Wat wil ik hier leren?’

2. Je bepaald a.d.h.v. je POP je plan van aanpak (PAP), m.a.w. ‘Hoe ga ik dit aanpakken!’

3. Beide combineer je tot een verslag met de vorderingen die je maakt en de zaken die je tegenkomt.

4. Naast POP en PAP voeg je in overleg met het bedrijf de items toe waar jij aan meegewerkt hebt tijdens de stage (je portfolio). Dit is je complete verslag.

5. Aanvullend (niet verplicht) mag je in het verslag de urenregistratie, de tussen- en eindbeoordeling invoegen.

6. De formulieren zijn op deze pagina te downloaden!

Waar wordt je op beoordeeld?

De beoordeling van je stage bestaat uit twee gedeelten. 1) De praktijkopleider van het leerbedrijf draagt zorg voor de beoordeling van jou tijdens je stage. De BPV-docent beoordeelt het verslag dat je ingeleverd hebt aan het eind van je stage.

Deze beoordeling is gebaseerd op de kerntaken 1 & 2 zoals die altijd beoordeeld worden. Hierbij wordt gekeken naar:

1. Je houding en inzet tijdens de BPV-periode

2. De taken die je hebt uitgevoerd tijdens de BPV en de kwaliteit van je beroepsproduct aan de hand van het examendossier.

3. Je BPV-verslag, waarin je beschrijft dat je aan de vereiste competenties hebt gewerkt.

 

Bij de tweedejaarsstage gebruik je hiervoor het eindevaluatieformulier tegen het einde van je stage. Derde en vierdejaars stage hebben naast de eindevaluatie ook een tussentijdse evaluatie.

Waar moet je BPV verslag uit bestaan?

  • De sollicitatiebrief/motivatiebrief en CV aan het bedrijf en/of een korte beschrijving van je eerste initiële (telefoon)contact
  • De ondertekende praktijkovereenkomst (scan)
  • Relevante prints van uitgevoerde opdrachten
  • Je POP en PAP
  • De urenverantwoording
  • De eindbeoordeling van je BPV

Wat als?

1. Je meld je zo snel mogelijk ziek bij je stagebedrijf

2. Vervolgens meld je je ziek bij de Servicedesk via 088 – 001 50 00

3. Mail de BPV coördinator 

4. Als je beter bent meld je dit weer aan de servicedesk

Je volgt dezelfde procedure als bovenstaand.

1. Te veel gemiste stagedagen haal je in.

2. Als je tijdens de stage meer dan twee dagen afwezig bent geweest haal je ze in.

3. Het moment waarop je dat doet, bepaal je in overleg met je praktijkopleider en je BPV-docent.

4. Als er geen mogelijkheid is om in te halen, dan telt de stage als zijnde afgebroken.

Soms moet een BPV-periode bij een bepaald leerbedrijf vroegtijdig worden afgebroken, bijvoorbeeld in het geval er conflicten ontstaan. Als er problemen dreigen te ontstaan, zoek je zelf eerst met de praktijk­opleider bij het leerbedrijf naar een oplossing.

Wanneer jullie niet tot een oplossing komen, neem je zo snel mogelijk contact op met je BPV-docent. Als het afbreken van de BPV niet aan jou te wijten valt, zoeken we samen naar een compromis.

Onder bijzondere omstandigheden kan op verzoek van het leerbedrijf de praktijkovereenkomst worden beëindigd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer je tijdens de BPV niet houdt aan de afgesproken werktijden of de huis- en/of gedragsregels van het bedrijf. Dit kan ernstige gevolgen voor je studie hebben. Het vroegtijdig afbreken van een BPV-periode heeft grote gevolgen. Na het afbreken moet je zelf een nieuw BPV-adres vinden. Je BPV begint dan opnieuw. Dit kan betekenen dat je op zaterdagen of tijdens vakantiedagen moet werken.

Een onvoldoende BPV-beoordeling kan studievertraging opleveren.