Home

BPV informatie Mediavormgever

In leerjaar 2, 3 en 4 vindt er een stageperiode plaats. De beroepspraktijkvorming (BPV) is een belangrijk onderdeel van de opleiding. In deze omgeving vind je alle informatie die je nodig hebt ter voorbereiding op en tijdens de BPV-periode.
Deze omgeving kent een onderverdeling qua informatie voor student en praktijkopleider om betreffende partijen sneller en correct te kunnen informeren. Als er na het lezen van deze gids nog vragen zijn, dan kunnen deze gesteld worden aan de BPV-begeleider.
We wensen iedereen een interessante, leerzame en bovenal leuke BPV-periode toe!